شبکه های پسیو و اکتیو

468
در این ویدیو با تفاوت ها تعریف های شبکه های پسیو و اکتیو بیشتر آشنا می شویم
pixel