ليگ هفته سوم نیم فصل دوم تيم امام ۳ تيم چمران

83

ليگ صادقيه هفته سوم نیم فصل دوم مسابقه【"تيم امام ۳"-"تيم چمران"】شنبه ، ۹۷/۱۱/۲۷ داوران: آقای علی محمدی ، حیدر قلی