معرفی مجموعۀ «مطالعات قرآن و حدیث» ـ مرکز فرهنگی شهر کتاب

24
مهرداد عباسی 20 دنبال‌ کننده
دکتر مهرداد عباسی در نشست نقد و بررسی کتاب «تفاسیر صوفیانۀ قرآن» ابتدا توضیحات مختصری دربارۀ قرآن‌شناسی در غرب ارائه می‌دهد و سپس به معرفی کتاب‌های مجموعۀ «مطالعات قرآن و حدیثِ» انتشارات حکمت می‌پردازد.
pixel