اتصال به اتحادیه اوراسیا

161
گام مهمی برای اتصال به اتحادیه اوراسیا برداشته ایم / در نشست تهران بر استفاده از پول ملی در تجارت دو و سه جانبه تاکید شد/
pixel