طرز تهیه پتاسیم یدید

3,667
اس طرز تهیه پتاسیم یدید با استفاده از عنصر ید (I) و محلول پتاسیم هیدروکسید می باشد. که در فیلم در قسمت سمت چپ مقدار ۵ گرم از عنصر ید (I) و مقدار 2.2 گرم پتاسیم هیدروکسید که از لحاظ استوکیومتری واکنش مقادیر آنها تعیین گردیده است. برای ادامه مطلب به لینک رور به رو در وب سایتwww.abram-lab.ir مراجعه کنید. https://bit.ly/2JiyUPN
pixel