خلق نقدینگی مشکل اصلی کشور تورم است نه عوامل خارجی

12

در کشور ما اقتصاد تولید محور نیست یعنی پول در خدمت سوداگری است نه تولید و کار مشکل اقتصاد ما عوامل داخلی است نه خارجی. اینکه اقتصاد یک کشور بخواهد با سخنرانی ترامپ و امثالهم، دچار چالش جدی شود، توهمی است که توسط برخی دولتمردان به مردم تلقین و تزریق شده است. گزیده ای از توضیحات کارشناسی افشین پروین پور را در کلیپ فوق ببینید.

filimo
اتاق تاریک
%92
فیلم داستان زندگی زن و شوهری است به نام فرهاد و هاله که به همراه فرزند خردسالشان به تازگی به یکی از شهرک های تازه تأسیس اطراف تهران نقل مکان کرده اند و به واسطه زندگی در این محله روال زندگی شان دست خوش تغییراتی می شود.