مردمان موفق چگونه فکر می‌کنند؟

19
این برشی کوتاه از ویدئویی است که به طرز فکر افراد موفق می‌پردازد http://bekoosh.net
بکوش 2 دنبال کننده
pixel