آموزش تراس میکر در آرشیکد

88

در این ترفند آموزشی به تبدیل خط دو بعدی به سه بعدی با Truss Maker می پردازیم. مدرس: مهندس رامتین چرغنده این آموزش فقط یک از آموزه هایپک شماره 1 آرشیکد هست. دیگر آموزه ها را میتوانید از سایت هوش معماری به آدرس: https://Rammehraz.com مشاهده فرمایید.

pixel