درمان واریس با لیزر و رادیوفرکانس

1,424
در این ویدئو بطور اجمالی درمان واریس با لیزر یا رادیوفرکانس داخل عروقی را توضیح داده ام که امروزه روش ارجح در درمان نارسایی دریچه صافنوفمورال ،صافنوپوپلیتئال و برخی موارد نارسایی وریدهای پرفوران میباشد و ما در درمان بیماران بطور رایج از ان استفاده میکنیم و در طی سالها استفاده ،شاهد نتایج رضایت بخش و عالی ان بوده ام . www.drmohammadnazari.ir
pixel