به وقت دلتنگی

80
آنقدر محسوس است. زمانی که سکوت سنگینِ فضاهای مدرسه نشان از دلتنگی حتی کلاس ها برای شور و حال حضور بچه ها دارد ... معلمین و تک تک همکاران مدرسه دلتنگ شما دانش آموزان عزیز هستند. کاری نمیتوان کرد جز اینکه دعا کنیم تا هر چه زودتر با نابودی این بیماری بتوانیم همچون گذشته کنار یکدیگر جمع شویم و تلاش کنیم برای آینده ای روشن ... با رعایت موارد بهداشتی مراقب سلامتی خود و اطرافیان باشیم.
pixel