وندینگ ماشین نوشیدنی های گرم (دستگاه اتومات فروش قهوه)

3,006

وندینگ ماشین نوشیدنی گرم Arka-ICM402 دستگاه فروش خودکار انواع نوشیدنی های گرم دارای 4 مخزن برای 4 نوع نوشیدنی فوری قابلیت ارائه هر نوشیدنی به صورت گرم (حدود 90 درجه) و سرد (حدود 15 درجه) ظرفیت 150 لیوان کاغذی استاندارد (موجود در تمام فروشگاه ها) لیوان انداز خودکار قابلیت ارائه آبگرم و آب سرد قابلیت استفاده از ماگ مشتری به جای لیوان کاغذی و ...