refcom screw compressor repair تعمیر کمپرسور اسکرو رفکوم

604

09123873563 در این فیلم قصد داریم در مورد علت خرابی این کمپرسور صحبت کنیم. این کمپرسور اسکرو رف کوم به کارگاه گروه مهندسی مهراسپند فرستاده شده بود به علت آمپر بالا و قفل شدن اسکروها بنابراین اولین چیزی که به ذهن می رسد مشکل مکانیکی است. حال قسمت ساکشن کمپرسور را باز می کنیم و می توانید ببینید که سیم پیچ از نظر ظاهری خوب به نظر می رسد و علائمی از سوختگی در اوهم مشاهده نشد و میگر نیز وضعیت سیم پیچ را خوب نشان داد. برای مشاوره می توانید با کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید. www.mehrespand.ir