پنل تخصصی «فین­تک و بازار سرمایه» - فین استارز 2018

258

پنل «فین تک و بازار سرمایه» در فین استارز 2018 با حضور مدیرعامل فرابورس، مدیرعامل مدیریت فناوری بورس، عضو هیات رئیسه کانون نهادهای سرمایه گذاری، مدیر فاوای سازمان بورس و مدیرعامل رایان بورس برگزار شد. پنلیست ها در این نشست یکی از نیازهای حال حاضر بازار سرمایه را «سامانه معاملات» اعلام و عنوان کردند، نیمی از شرکت های فین تک می توانند روی این موضوع کار کنند و از آنجاکه بازار تکنولوژی مالی بازاری بزرگی است، استارتاپ های فین تک با ورود به این عرصه قادرند تبدیل به یک کسب وکار بزرگ شوند.