واکاوی کارنامه دولت موقت و نهضت آزادی در گفت وگو با محمد توسلی - بخش دوم

1,400
نهضت آزادی ایران
نهضت آزادی ایران 19 دنبال‌ کننده

با عبور چهار دهه از دوران دولت موقت، همچنان این مقطع محل بحث و از مهم ترین شکاف های سیاسی ایران پس از انقلاب است. بررسی عملکرد دولت موقت و مواضع نهضت آزادی ایران، موضوع گفت وگوی ایرناپلاس با مهندس محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادی ایران است که در چهار بخش تنظیم و منتشر شده است.