شیرهای ایرانی باغ وحش تهران با یکدیگر آشنا شدند

1,242
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست ایران: هیرمان و ایلدا دو شیر نر و ماده ایرانی باغ وحش تهران برای نخستین بار پس از ورود به ایران با یکدیگر آشنا شدند. www.iew.ir
pixel