شبکه های عصبی در نرم افزار داده کاوی رپیدماینر

68

آکادمی داده، اولین دانشگاه مجازی داده کاوی در ایران dataacademy.ir || دیتا هارت، اولین مرجع مجموعه داده(دیتاست) و مجموعه مقالات فارسی در ایران dataheart.ir || مرجع پروژه های رپیدماینر rapidminer-projects.ir