وبینار آنلاین انسیس فلوئنت (قسمت اول)

252
نرم افزار انسیس ANSYS یک نرم افزار چندگانه است و قابلیت تحلیل مسائل گوناگون و متنوع مهندسی از قبیل حرارت، سیالات ، مغناطیس ،الکترواستاتیک ، الکتریسیته ، سازه ، ارتعاشات ، استاتیک و ...را دارد www.ut-redc.com
pixel