Venture Deals- توضیح مفهوم Antidilution

296

در این اپیزود پیرامون مفهوم Antidilution صحبت کرده ایم. Antidilution آخرین پارامتر مهم و کلیدی در بحث فاکتورهای اقتصادی ترم شیت است. فلسفه وجودی این مفهوم، حفاظت از منافع سرمایه گذار در حالتی است که ارزش استارتاپ کاهش پیدا می کند.

Smartup Ventures
Smartup Ventures 96 دنبال کننده