قطعه رویا.آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

58

قطعه رویا .آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی این آلبوم در سال 1387 منتشر گردیده و تکنوازی سنتور در شور می میباشد تهیه این آلبوم و کتان نت آن از طریق موسیقی عارف تهران با شماره تماس : 33917784