فرآیند انجام معاملات بورسی در سامانه های برخط

61
در انجام معاملات بورس که توسط سامانه های برخط صورت می پذیرد، از هنگام ثبت سفارش خرید یا فروش عوامل متعددی در طول هم قرار دارند و با صحت عملکرد هر یک از عوامل، درخواستها به معامله موفق می انجامد.
pixel