شهر هوشمند چیست؟ چه خصوصیاتی دارد؟

116

تا سال 2050، 70 درصد از جمعیت جهان در شهرهایی زندگی می کنند که کمتر از 2 درصد سطح زمین را پوشش می دهند. تا به حال انقدر شهر ها به چالش کشیده نشده بودند و این چالش ها ادامه دارند و روزانه بزرگتر خواهند شد. هوش مصنوعی یک راه حل چند بعدی ارائه می دهد: شهر هوشمند. شهرهای هوشمند با هم ارتباط دارند و تکنولوژیکی برای بهبود زندگی ساکنان هستند. ادامه مطلب را در لینک زیر دنبال کنید. https://irancontent.net/smart-cities-of-future/