معمار مزه ها (5): رستوران یاسمینا

1,272

در قسمت پنجم معمار مزه ها با فاطمه و اشکان سری زدیم به رستوران یاسمینا و با هم سفر کردیم به حال و هوای غذاهای لبنانی.

فیدیلیو
فیدیلیو 670 دنبال کننده