بیوگرافی محمد برات‌زاده | گوینده

128
در این برنامه استودیوگرافی گفتگو داریم با محمد برات‌زاده، داستان زندگی و چالش های او را ببینیم و بشنویم. استودیوگرافی | چون داستان شما مهم است! تهیه و تولید در استودیو ایده پردازان https://instagram.com/idehpardazan.studio
pixel