3 -آموزش سطح دسترسی کلی و فعال کردن Resource سطح دسترسی

230

در این بخش از ویدیو آموزش سطح دسترسی کلی و فعال کردن Resource سطح دسترسی آموزش داده می شود. سطح دسترسی کلی : فقط از ورود کاربرا به قسمت ادمین جلوگیری می کند. فعال کردن Resource سطح دسترسی : 1 - می تواند مشخص کنید که چه کاربرای بتوانند به قسمت ادمین دسترسی داشته باشند. 2 - می توانید مشخص کنید که چه کاربرای چه سطح دسترسی داشته باشند. مثال : مثلا می تواند مشخص کنید چه کسانی بتوانند پست اضافه کنند یا حذف کنند یا ویرایش کنند

كریم قادری 5 دنبال کننده
چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel