شکست | ویدیو انگیزشی | راز های زندگی | راز موفقیت

1,953
ویدیو های انگیزشی 356 دنبال‌ کننده
اگه صد بار هم شکست بخورم، اگه شکست بخورم و بعد از اون جا بزنم، فکر میکنید آیا هرگز می تونم بلند بشم؟ نه ولی اگه شکست بخوردم و دوباره تلاش کنم دوباره، دوباره و دوباره، تا زمانی که من تلاش میکنم شانس این هست که من بتونم به ایستم ولی من باید چند تا سئوال از خودم میپرسیدم سئوال اول این بود که من واقعا کی هستم؟ من کیم؟ با مزه است که یک جورایی اون دوست های دور و برت تعیین میکنند که تو کی هستی خودت را عوض کن ببین تو حق انتخاب داری که چه راهی رو میخوای بری

AMin.z

2 سال پیش
بسیار عالی و تحت تاثیر
pixel