دلار های 4200 تومانی چه شد؟

1,927

صحبت های مردمی درباره گرانی های اخیر و افزایش نرخ دلار (باز انتشار شده، کاری از سایت mamardom.ir )

رایان مدیا
رایان مدیا 784 دنبال کننده