امشب منادی کوفه از امامی غریب می خواند

528

أعظم الله أجورنا و أجوركم بشهادة أمیر المؤمنین باز امشب منادی کوفه، از امامی غریب می خواند مرة أخرى هذه اللیلة نادى المنادی بالكوفة ناعیا إماما غریبا گوشه ی خانه دختری تنها، دارد اَمن یجیب می خواند و بنت وحیدة فی زاویة المنزل تردد " أمن یجیب " مثل اینکه دوباره مثل قدیم، چشم اَز خون دل تری دارد و كأن كما السابق ، انهار علیها الحزن مجددا این پرستار نازنین گویا، باز بیمار بستری دارد و لهذه الممرضة اللطیفة ، مریض آخر ملقى على الفراش چادر پُر غبار مادر را، سرسجاده برسرش کرده ع

IranFilm
IranFilm 4.7 هزار دنبال کننده