آموزش نصب فرمساز بی پی سی پاورفرم (BPC PowerForms)

127

در این ویدیو نحوه بروزرسانی فرمساز بی پی سی پاورفرم بر روی شیرپوینت به صورت مرحله به مرحله تشریح شده است. این بروزرسانی مخصوص نسخه های شرکت گروه ساقه می باشد.

گروه ساقه
گروه ساقه 5 دنبال کننده