گزارش تصویری صدا و سیما از دانشجویان موسسه آموزش عالی آزاد ویژگان

12

مصاحبه و تهیه گزارش برنامه دوربین دانشجویی شبکه استانی خوزستان از دانشجویان موسسه آموزش عالی آزاد ویژگان

کروکودیل
%84
کارگردان: مسعود تکاور مدت زمان: یک ساعت و 36 دقیقه
کروکودیل
pixel