گاو بنفش توی کسب و کار تو

215

گاو بنفش یه کتاب هست از ست گادین این جدید ترین تکنیک بازاریابی هست که شما می تونید برای جلو رفتن توی کسب و کارتون و پیشی گرفتن از رقبا از این روش استفاده کنید