هل یا تری - ملا مرتضی البچاری وملا حسین الناصری ثنایی

287

کلمات الشاعر ناصر آلبوعبید تصویر و مونتاج : مجید الشهبازی انتاج الفلاحیه میدیا للتواصل 09036136983

اتاق تاریک
%92
کارگردان: روح الله حجازی مدت زمان: یک ساعت و 37 دقیقه
اتاق تاریک