قرائتی / تفسیر آیه 8 سوره تحریم، توبه نصوح

1,158

تفسیر آیه 8 سوره تحریم، توبه نصوح ، عزیز بودن پیامبر و مومنین در دنیا و آخرت http://www.gharaati.ir/show.php?page=tafsir

حیدر جعفرپور
حیدر جعفرپور 1.5 هزار دنبال کننده