سفرنامه اجرای گروه سرود نجم الثاقب تهران در شهر دامغان

2,448

سفرنامه اجرای گروه سرود نجم الثاقب تهران در جشن پیروزی جبهه مقاومت شهر دامغان - 29 آذر ماه 96 - شماره تماس جهت دعوت از گروه: 09196883872 عباس صادقی

pixel