حمله به نفت کش ها در دریای عمان کار چه کسی است؟

5,491

به نظر شما حمله به نفت کش ها در دریای عمان کار چه کسانی بوده و چه منافعی برای آنها داشته؟؟

ویدئو گردی
ویدئو گردی 11.5 هزار دنبال کننده