حمله به نفت کش ها در دریای عمان کار چه کسی است؟

8,526
به نظر شما حمله به نفت کش ها در دریای عمان کار چه کسانی بوده و چه منافعی برای آنها داشته؟؟
ویدئوگردی 19.4 هزار دنبال کننده
pixel