جشن استعدادیابی زبان در پیش دبستان و دبستان دوزبانه و هوشمند دخترانه پرتوعلوی

359
برگزاری جشن استعدادیابی زبان انگلیسی با هدف کشف توانایی های دانش آموزان ، بالابردن اعتماد به نفس و باور فردی در زمینه یادگیری زبان انگلیسی و گذراندن لحظاتی متفاوت و شاد در کنار دوستان. دپارتمان زبان انگلیسی دبستان پرتو علوی
pixel