هیئت آبشور اربعین 97 - مسجد جامع کبیر یزد

1,848

عزاداری هیئت آبشور و کوچه بیوک یزد در مسجد جامع کبیر یزد- شب اربعین 1397/8/7