آیه ای از قرآن که وصف خیر ایرانیان است

5,826

کلیپی از سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری - این آیه دل پیغمبر را شاد کرد این آیه گفتگو خدا با پیغمبر و اطرافیان پیغمبر است که ذکر خیر ایرانیان شده است