آیا اسپانیا فرو ریخته است؟ سیدجواد رسولی از مادرید پاسخ می دهد

61
لوپتگی ۲۴ساعت پیش از شروع جام جهانی از سرمربی گری تیم ملی اسپانیا اخراج شد. آن ها پیش از دیدار با پرتغال در بحران فرو رفته اند. سیدجواد رسولی در مادرید اسپانیا به فوتبال تاکس توضیح می دهد اسپانیا پس از اخراج لوپتگی در جام جهانی چه خواهد کرد.
11 ماه پیش
#
pixel