بیا دورش بگردیم - لیلی رشیدی

237

وقتهایی که تصمیم میگیرم مثل یه مسافر تو ایران بگردم، میبینم چقدر همهجاش قشنگه، از اونطرف میگم چقدر جا رو هنوز ندیدم. کلی ساحل و جنگل و کویر و رودخونه و دریاچه و کوه تو ایران هست که هنوز اونها رو ندیدیم. کلی کوچه و خیابون و بازار و مغازه و مسجد و خونه تاریخی هست که هنوز تو اونها پا نگذاشتیم. مردم زیادی هستن که هنوز با اونها معاشرت نکردیم. غذاهای زیادی هست که هنوز طعمشون رو نچشیدیم. جادههای زیادی هستن که تو اونها هنوز رانندگی نکردیم. ایران 1648195 کیلومتر مربعه و آسمون، تو همه جای ایران یه رنگ نیست.

اسنپ تریپ 28 دنبال کننده
pixel