تیک سل, tixel

91

جوانسازی پوست با "تیک سل" تیکسل "تیک سل"یکی از گزینه های بسیار موفق ،برای جوانسازی پوست با روش غیر جراحی، می باشد. جوانسازی با تکنولوژی "تیک سل" کاملا سرپایی است. به طور خلاصه مکانسیم کار "تیک سل " بسیار شبیه به "مهر زدن" ، است.