معتاد به صخره نوردی ام!

81,250

نسیم بیارجمندی که در صخره نوردی تبحر دارد از مسیری که طی کرده است می گوید

b_titr
b_titr 1.1 هزار دنبال کننده