آموزش تخصصی و حرفه ای شطرنج - برگزاری کلاس آنلاین

502

کلاس آنلاین شطرنج حرفه ای کرج نمونه ای خاص در وضعیت های نامتعادل از لحاظ قوا در آخربازی شطرنج را بررسی میکند

Herochess 40 دنبال کننده
pixel