هلاکت قاتل طلبه همدانی

3,226

مجرم فراری که اقدام به قتل روحانی همدانی کرده بود، در درگیری با مأموران پلیس به هلاکت رسید. جهت مشاهده ویدئو های بیشتر، کانال سروش وبسایت به نشانی Sapp.ir/wefam.ir و کانال گپ وبسایت به نشانی Gap.im/wefam_ir را دنبال کنید. جهت مشاهده ویدئو های بیشتر، کانال سروش وبسایت به نشانی Sapp.ir/wefam.ir و کانال گپ وبسایت به نشانی Gap.im/wefam_ir را دنبال کنید.