خودرو چند منظوره مولتی استار ماگیروس - سنگین کار صنعت

921

خودرو چند منظوره مولتی استار ماگیروس آلمان آتش نشانی، امداد و نجات، دارای بوم 32 متری و جرثقیل دارای 6 جک با بالاترین پایداری www.sanginkar.com info@sanginkar.com telegram:@sanginkar instagram:@sanginkar