نشست تعاملی کانون وکلا استان بامدیر کل زندانهای خوزستان

226

اردیبهشت ماه 1396 اعضای کانون وکلای استان با حضور در ستاد اداره کل زندانهای استان با رضا پوستچی مدیر کل زندانهای استان دیدار و گفتگو نمودند، مشاوره حقوقی به زندانیان، استفاده از ظرفیت و توان کانون در راستای آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد و پیگیری اوصلی سیاستهای کنترل و کاهش جمعیت کیفری از اهداف این نشست بود.