طرح ملی تولید کربن فعال از قیر طبیعی

29
قیر یک ماده هیدروکربوری است که می‌توان بسیاری از محصولات کربنی ارزشمند را از آن تولید کرد. با توجه به اینکه بیش از 80 درصد معادن قیر طبیعی کشور در استان کرمانشاه متمرکز شده است، اجرای طرح ملی تولید کربن فعال از قیر طبیعی برای نخستین بار در کشور توسط پژوهشگران جهاددانشگاهی در این استان در حال جرا است.
pixel