دفاع روحانی از وزیر صنعت

329
شبکه خبر- 25 مرداد 96- 10:25| روحانی گفت: ابتدا از مهندس نعمت زاده تشکر میکنم. خیلی نادرست نیست که می گویند ایشان پدر صنعت است. برای صنعت کشور و معادن خدمات زیادی را انجام داد. به عنوان نمونه ساخت خودرو با مشارکت خارجی و سرمایه گذاری خارجی بسیار مهم است.ایشان شیخ الوزای ما بودند ▪️محمد شریعتمداری جزو مدیران ارشد این کشور هستند. در سمت های مختلف بوده اند. همیشه عنصر مخلص و فعال و بی تکلفی بودند.
پایشگری 1.7 هزار دنبال کننده
pixel