دینو توسو؛ نابغه مهندسی رنو و سرطان بی رحم

1,863
درست در ساعت 8:59 دقیقه صبح 13 آگوست سال 2008 بود که شاید دردناکترین خبر حال حاضر فرمول یک منتشر شد؛ دینو توسو مدیر ایرودینامیک تیم رنو در گذشت.
pixel