تعزیه در کیش - شهادت مسلم - قسمت اول - کیش 1396

939
حسینیه کمرد 26 دنبال‌ کننده
همراه با تقدیم مجموعه برنامه های تعزیه در کیش مختصری از آنچه در محضر اساتید و یا از طریق مطالعه و تجربه کسب کرده ام و به نوعی به موضوع هنر نمایش شبیه خوانی یا تعزیه ارتباط دارد را ضمیمه هر قسمت خواهم کرد واضح است که بیان این اندوخته ها یک نظر شخصی است و امکان دارد از نظر اساتید و دیگر دوستان مورد تایید نباشد که این از محاسن فضای مجازی برای تبادل نظر دوستانه است و خوشحال میشوم که بیننده نظر رفقا هم باشم تا در پایان این سری برنامه حداقل خودم اطلاعات بیشتری را از محضر دوستان کسب کنم
pixel