بحران اب در بوشهر و شعر محلی معصومه خدادادی

3,069

زِندِی و ظَرف و دولمو ، بو کردنه از بی اُویی سر کرده فحش و هُوی کمک هُمسادِمو نصف شویی محمد حِنا بندونشه ، مهمونه هر هَل می رسه خالو و خاله عامِه یَل ، رقاص گل گل می رسه

چاخته 48 دنبال کننده
pixel